NaamRegister zoeken

Je kunt op een of meer onderstaande velden zoeken. Kan ook met gedeeltelijke woorden. Bv als je bij achternaam iser invult en bij plaatsnaam culem dan geeft dat in Culemborg alle records met iserman maar ook keiser en andere namen in Culemborg waar het gedeelte iser in voorkomt. In het sorteerveld zet je ze op de volgorde van het veld dat je daar kiest. Dat zal vaak het jaartal zijn of de plaats. Of je zoekt in opmerking het woord predikant en vervolgens bij plaatsnaam Acquoy. Heb je mooi dik 60 treffers en een leuk vervolgonderzoek.

[pdb_list]