Info Hol

De familienaam Hol is bepaald geen onbekende in het rivierenland. Er zijn heel veel personen met deze achternaam, al of niet met twee ll geschreven.
Vermoedelijk zijn ze lang niet allemaal familie van elkaar, hoewel, ooit in een nog onbekend verleden komen alle takken misschien bij elkaar.
Voorlopig doen we het hier met een Betuwse tak Hol rondom Tricht en Buurmalsen.
Gebruik voor de genealogische gegevens de knop parenteel en voor de achtergrondinformatie de andere knop.