Info Taris

Uit de Volkstelling van 1947 blijkt dat de naam Taris uitermate zeldzaam is: slechts 45 naamdragers oftewel 0,004% van de totale bevolking van Nederland. De naam komt voor in een drietal provincies t.w. 19 naamdragers in Utrecht, 10 naamdragers in Noord-Holland en 16 naamdragers in Zuid-Holland.

Van de heer R. Jansen ontving ik destijds een mogelijke verklaring voor de naam Taris.
Hij meldt dat de familie Taris van oorsprong een (laag) adellijke familie is, waarvan de roots nabij Bordeaux in Frankrijk liggen, alwaar nog steeds een voorvaderlijk kasteel staat.
De naam Taris wordt in de streek uitgesproken inclusief de ‘s’ en er bestaat zelfs wijn onder die naam. De letterlijke betekenis van Taris in die regio is ‘uitgedroogd’. Over de ‘heerlijkheid Taris’ werd reeds rond het jaar 1100 gesproken.

Het is een mogelijkheid.
Maar er zijn ook veel mensen met de naam Taris in Duitsland te vinden. En gezien het feit dat er bij de vroege Tarissen in deze parenteel geen franse voornamen voorkomen, doet vermoeden dat ze eerder uit oostelijke regionen komen.