Info Smits

Voor de hand liggende verklaring: de naam afkomstig van het beroep smid. Een populaire naam met veel vermoedelijk los van elkaar staande families met deze naam.

We vonden in Waardenburg inderdaad een voorouder die Paulus de Smid werd genoemd. Zijn nazaten heten allemaal Smits. Helaas is de afkomst van Paulus ondanks nijver speurwerk nog niet gevonden zodat we nog niet kunnen nagaan hoe zijn vader genoemd werd.

Uit archiefonderzoek blijkt dat het de familie Smids ook niet mee zat:

In 1747 wordt vermeld dat Poulus Smids een huisje 'op de gemeente' bewoont mede door Aert Pouwe Smids die nu en dan van de armen profiteert. (RAR 2125 inv 222)

In 1765 betaalt Aart Pouwe Smids belasting (hooftgeld, gemaal, haardsteden en bier/geslacht) voor een totaalbedrag van 9:12:0.

Hij kreeg dat jaar 1:12:0 voor vier dagen hooien. (RAR 2125 inv 174)

In 1769 bewoont Aart Smids (arbeider) een huisje 'op de gemeente' met Aart Smids, Engel Smids en Adam Smids (RAR 2125 inv 175)