Info Oosterbaan

Naamsverklaring Oosterbaan

Een mogelijke verklaring is dat de naam afkomstig is van de lijndraaierijen/touwslagerijen uit vroeger tijden. De draaierijen bestonden meestal uit drie banen met een fabriek aan de noordkant waar het ruwe materiaal voor touw (lijn) binnenkwam. Er waren verder banen aan de zuid-, west- en oostkant, die gepacht konden worden en waar uiteraard mensen werkzaam waren. De achternamen Westerbaan, Zuiderbaan en Oosterbaan komen waarschijnlijk daaruit voort.

Als we nu naar Schoonhoven kijken waar Simon Oosterbaan begin 1700 vandaan kwam dan meldt Van der Aa daarover:
'De handel te Schoonhoven was oudtijds tamelijk bloeijend. Omstreeks het jaar 1600 werden er ook vele Brabandsche en Vlaamsche tapijtwerkers naar Schoonhoven gelokt; doch deze fabrijken zijn sedert van daar weder verplaatst. Ook is hier veel handel in hennip, van welk product hier jaarlijks eenige millioenen ponden ter waag worden gebragt.'

Verder meldt Van der Aa dat er voor 1800 een touwslagerij in Schoonhoven gevestigd was. De melding van deze touwslagerij kan mogelijk een verklaring zijn voor de naam Oosterbaan te Schoonhoven.