Info Koning

Al enige jaren was ik bezig met het uitzoeken van Koning, de naam van mijn grootvader van moeders kant.
Medio de jaren negentig van de vorige eeuw verschenen op het snel groeiende internet steeds meer genealogische websites. En op zoek naar anderen die zich wellicht ook met Koning bezig hielden stuitte ik op de website van Marcel Koning..
Hoewel ik de familie destijds al wel tot begin 1600 in Zuilen had getraceerd, was hij al verder en pakte het zeer uitgebreid met diverse takken aan.
Ik heb hem toen mijn gegevens toegezonden vanaf Dirk in Utrecht medio 1700 en zijn nageslacht o.a. in Zutphen.
Sindsdien is zijn site Genealogie (De) Koning nog fors uitgebreid en heel goed gedocumenteerd. Heeft u de naam Koning ergens in uw familie ga dan zeker ook naar deze website.