Genealogie

Na een aantal jaren waarin de genealogie wat op de achtergrond was geraakt, hebben we de draad weer opgepakt.

De namen zijn grotendeels dezelfde met de nodige aanvullingen uiteraard.
Verwacht geen volledigheid. Dat is bij deze hobby een schoon streven, maar blijft een illusie (gelukkig). Iedere vondst levert immers weer een nieuwe vraag op.

Uit praktische overwegingen is er voor gekozen alleen met de naamdragers verder te gaan. Dat heeft tot gevolg dat de naam dragende vrouwen die bij een huwelijk er voor kiezen de naam van de echtgenoot te gebruiken en hun kinderen ook, niet verder gevolgd zullen worden.

Waar dat om redenen van privacy wenselijk is, is er terughoudendheid betracht bij het opnemen van namen en/of data. Vanaf ca. 1960 streven we niet echt naar volledigheid; immers t.z.t. zullen de gegevens uit deze en navolgende jaren veel makkelijker te vinden zijn dan de gegevens van pakweg 100 jaar geleden.

Alles wat op onze genealogische homepage staat is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Als er gegevens worden overgenomen is dat natuurlijk prima, maar dan wel graag met bronvermelding. Dat is wel zo beleefd en 'ere wie ere toekomt' nietwaar.

Voor de minder ervaren bezoekers:

Parentelen beginnen bij de oudst bekende voorouder en gaan zo in rechte (mannelijke) lijn naar het heden.

Kwartierstaten beginnen bij een bepaalde persoon en gaan dan zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn terug naar het verleden.

Met de knop komt u bij de betreffende naam uit.