Voortgang. Het gaat lekker. We hebben de software gekozen en er komt steeds meer schot in.

Nieuwe website!

Je ziet: er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website ter vervanging van de oude.

Vormgeving, wat willen we er op zetten en hoe maken we de structuur zijn de eerste stappen waar we nu mee bezig zijn.

Nog lang niet alles is klaar. Kom terug als wij wat verder zijn!