Bronnen toegelicht

Wat betekenen de bronafkortingen? En wat voor bron is dat eigenlijk? En waar kan ik die bron zelf inzien?

Allemaal vragen voor dit overzicht van de gebruikte bronnen bij Toponiemen en Betuws NaamRegister. In de loop der tijd zijn bronnen van archiefbewaarplaats veranderd. Andere bronnen zijn inmiddels digitaal beschikbaar. Kortom, ook dit bronnenoverzicht moet nodig weer geactualiseerd worden.

Ook vrijwilligerswerk houdt nooit op!