Betuws NaamRegister BNR

De bekende namendatabase die vroeger als Historische Naamindex Rivierenland op cd-rom verspreid werd. Er werd van diverse kanten gevraagd om een uitbreiding van het bestand. Niet meer handig op cd-rom. Na dagen puzzelen is het gelukt om het bestand hier toegankelijk te maken. Op deze manier kan het bestand mooi verder groeien. "Nieuwe" toegevoegde bronnen zullen steeds hieronder worden vermeld. Op dit moment is het bestaande bestand op de website geplaatst met in totaal 180.025 records. Omdat dat gemakkelijker klinkt is het bestand hernoemd naar Betuws NaamRegister (BNR).

Bij controle bleek dat het niet alleen persoonsnamen zijn. Er zit ook nog een flink aantal toponiemen tussen. Dus als u zoekt op een toponiem, kijk dan niet alleen bij het toponiemenbestand maar probeer ook het Betuws NaamRegister.
Handig dat je kunt zoeken op ook delen van een naam en de gevonden namen op een ander veld sorteren.
Bij voorbeeld levert Aalb niet alleen Aalbers op maar ook Aalberts en andere varianten na de letter b. En het resultaat kun je bv op plaatsnaam sorteren of op jaartal.

Of selecteer in de opmerkingenkolom het woord predikant en sorteer dat vervolgens op plaatsnaam. Meer dan 2000 treffers!

Van diverse kanten werd mij al gevraagd naar de betekenis van de bronafkortingen. Kijk bij bronnen-toegelicht